ମହାବୀର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ବିଶେଷ ଅଛି |

ମହାବୀର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ବିଶେଷ ଅଛି | ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ହିନ୍ଦୁ ମହାବୀର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି…

ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ: କୈବଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କ’ଣ

ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ: କୈବଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କ’ଣ କୈବଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କ’ଣ ତାହା ବୁଝାଇବା କଷ୍ଟକର | ଏଠାରେ କେବଳ ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝେଇବାକୁ…

ଭଗବାନ ମହାବୀରଙ୍କର ପାଞ୍ଚଶିଳ ନୀତି |

ଭଗବାନ ମହାବୀରଙ୍କର ପାଞ୍ଚଶିଳ ନୀତି | ସତ୍ୟ: ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ମହାବୀର ସ୍ୱାମୀ କୁହନ୍ତି, ହେ ମଣିଷ! ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ…

ଦୟା, ପ୍ରେମ, କରୁଣା ଏବଂ ଅହିଂସା ର ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ମହାବୀରଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ |

ଦୟା, ପ୍ରେମ, କରୁଣା ଏବଂ ଅହିଂସା ର ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ମହାବୀରଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ | ଜୈନ ଧର୍ମର 24 ତମ…

ଭଗବାନ ମହାବୀର ଜୈନଙ୍କ ଜନ୍ମ |

ଭଗବାନ ମହାବୀର ଜୈନ ଙ୍କ ଜନ୍ମ | ବହୁତ ପୁରୁଣା ଯୁଗର କଥା କୁଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ନାମରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା…