ଭଗବାନ ମହାବୀରଙ୍କର ପାଞ୍ଚଶିଳ ନୀତି |

ଭଗବାନ ମହାବୀରଙ୍କର ପାଞ୍ଚଶିଳ ନୀତି |

ସତ୍ୟ: ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ମହାବୀର ସ୍ୱାମୀ କୁହନ୍ତି, ହେ ମଣିଷ! ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କର | ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ସତ୍ୟର ଆଦେଶରେ ରହିଥାଏ, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପହଁରିଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ |

ଅହିଂସା: ଏହି ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଟ୍ରସ୍ ପ୍ରାଣୀ (ଗୋଟିଏ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଜୀବ) ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତି ହିଂସା କର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ବାରଣ କର ନାହିଁ | ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଭାବ ରଖନ୍ତୁ | ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ | ଏହା ହେଉଛି ଅହିଂସା ର ବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ଭଗବାନ ମହାବୀର ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ |

ଅପରିଗ୍ରହ : ଆଦିଗ୍ରହ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ମହାବୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଜୀବଜନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜୀବଜଗତ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏପରି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ସମ୍ମତି ଦେଇଥାଏ, ସେ କଦାପି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ | ଭଗବାନ ମହାବୀରଅପରିଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଜଗତକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି |

ବ୍ରହ୍ମାଚାର୍ଯ୍ୟ: ମହାବୀର ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅନୁତାପ, ନିୟମ, ଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ, ଚରିତ୍ର, ସଂଯମତା ଏବଂ ନମ୍ରତାର ମୂଳ। ବ୍ରହ୍ମାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅନୁତାପର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ତମତା | ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନୁହଁନ୍ତି, ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣର ପଥ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରନ୍ତି |

କ୍ଷମା: କ୍ଷମା ବିଷୟରେ, ଭଗବାନ ମହାବୀର କୁହନ୍ତି- ‘ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି | ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହ ମୋର ବନ୍ଧୁତା ଅଛି | ମୁଁ କାହାକୁ ଘୃଣା କରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏକ ହୃଦୟ ସହିତ ଧର୍ମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଛି | ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି | ମୋ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅପରାଧକୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ |

Spread the love