ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି ଏହି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳୀ I

ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଥର ମ୍ୟାଚ ହୋଇଛି I କିନ୍ତୁ କୋରନା  ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରନେସନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି | ଭାରତ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ୩ ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଦୀବସୀୟ ମ୍ୟାଚ ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ସିଡନୀରେ ଖେଳାଯିବ |

ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ରେମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ | ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜର ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ୫ ଜଣ ଖେଳାଳି ବିଷୟରେ |

୫-ରିକି ପଣ୍ଟିଙ୍ଗ – ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଇତିହାସର ମହାନ କ୍ୟାପଟେନ ରିକି ପଣ୍ଟିଙ୍ଗ କେବଳ କ୍ୟାପଟେନ ନୁହେଁ, ବୋଲିଙ୍ଗ, ବ୍ୟାଟିଙ୍ଗ ରେ ମଧ୍ୟ ଧୂରନ୍ଧର|ସେ ଏକ କ୍ଲାସିକାଲ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିବାରୁ ବଡ ସଟ୍ ସହଜରେ ଖେଳନ୍ତି | ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ୫୯ ମ୍ୟାଚରେ ୩୨ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି |

୪-ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଙ୍ଗ ଧୋନି- ଭାରତର ପୂର୍ବ କ୍ୟାପଟେନ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଙ୍ଗ ଧୋନି ଛକା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା|ସେ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ବହୁତ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି | ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୫୫ ମ୍ୟାଚରୁ ୪୮ ପାରିରେ ୩୩ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି |

୩-ଗ୍ଲେନ୍ ମାକ୍ସୱଲ୍ – ଏହି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ମହାନ୍ କ୍ରିକେଟରେ ବଡ ସଟ୍ ମାରିବାରେ ଧୂରନ୍ଧର | ସେ ଭାରତର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି|ସେ ଭାରତର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୫ ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୨୪ ପାରିରେ ୩୩ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି |

୨-ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର- କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ମହାନ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭଲ ରେକର୍ଡ ରହିଛି | ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୭୦ଟି ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ୩୫ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି |

୧-ରୋହିତ ଶର୍ମା- ଭାରତର ଏହି ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଛକା ମାରିବାରେ ଭଲ ରେକର୍ଡ ରହିଛି |ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ୪୦ଟି ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ୭୬ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଛକା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ |

Spread the love